Korporátne právo


 

Právo obchodných spoločností

■ Zakladanie obchodných spoločností a ich spravovanie
■ Zastupovanie zahraničných spoločností pri vymáhaní pohľadávok pred súdom
■ Poradenstvo pri podnikaní s medzinárodným prvkom
■ Právne služby poskytované v zahraničí
■ Vypracovanie obchodných zmlúv a ich analýza

■ Špecialisti na riešenie problémov v obchodných spoločnostiach
■ Podnikateľský plán a analýza trhu na Slovensku a v zahraničí
■ Kompletné ekonomické a právne poradenstvo
■ Asistencia pri otváraní účtov v bankách pre zahraničné spoločnosti

Platená reklama