Imigračné právo

Cudzinecké právo a imigračné právo

■  Prechodný, dlhodobý a trvalý pobyt pre cudzincov
■  Štátne občianstvo Slovenskej republiky
■  Komplexný právny a ekonomický servis pre cudzincov žijúcich na Slovensku
■  Právne poradenstvo pre cudzincov a riešenie ich právnych problémov
■  Zastupovanie cudzincov pred cudzineckou políciou
■  Zastupovanie cudzincov pri odvolacom konaní

■ Právna pomoc pri otváraní účtov
■  Zastupovanie cudzincov pred slovenskými zastupiteľskými úradmi v zahraničí
■  Právne poradenstvo a asistencia všetky druhy slovenských víz , víza D
■  Matričné doklady potrebné pre cudzincov / rodný list, sobášny list, vodičský preukaz/
■  Manželstvo s cudzincom
■  Dedičské konanie na Slovenku

Platená reklama