Doplnkové služby

Účtovníctvo a ekonomické poradenstvo

■ Vypracovanie podnikateľských zámerov
■ Právne a investičné poradenstvo
■ Investovanie na Slovensku a v zahraničí
■ Sprostredkovanie kúpy, prenájmu a predaja nehnuteľností na Slovensku a v zahraničí
■ Právne poradenstvo pri kúpe motorového vozidla na Slovensku

■ Sprostredkovanie hypotekárneho úveru pre fyzické a právnické osoby
■ Sprostredkujeme profesionálne preklady dokumentov
■ Asistencia pri lekárska prehliadka cudzinca
■ Zastupovanie cudzinca pred orgánmi samosprávy, ministerstvami a daňovými úradmi
■ Komplexný právny servis v anglickom, ruskom a bulharskom jazyku

Ostatné doplnkové služby pre nás robí firma AACONSULTING.

Platená reklama