Корпоративно право


 

■ Основаване на търговски дружества и тяхното управление
■ Застъпване на чуждестранните дружества в тяхните искания пред съда
■ Консултативна дейност при предприемачество с международен елемент
■ Правни услуги, предоставяни в чужбина
■ Изготвяне на търговски договори и тяхния анализ

■ Специалисти за решаването на проблеми в търговските дружества
■ Предприемачески план и анализ на пазара в Словакия и в чужбина
■ Комплексна икономическа и правна консултативна дейност
■ Помощ при откриването на банкови сметки на чуждестранните дружества

Платена реклама