Имиграционно право

Чуждестранно право и имиграционно право

■  Временно, продъжително и постоянно пребиваване на чужденците
■  Гражданство на Словашката република
■  Комплексен правен и икономически сервиз за чужденците, живеещи в Словакия
■  Правни консултации за чужденците и решаване на тяхните правни проблеми
■  Застъпване на чужденците пред полицията за чужденци
■  Застъпване на чужденците при обжалване на дело

■ Правна помощ при откриване на банкови сметки
■ Застъпване на чужденците пред словашките представителните органи в чужбина
■ Правни консултации и помощ при всичките видове словашки визи, виза D
■ Необходими документи на чужденците пред органите по гражданското състояние /кръщелно свидетелство, свидетелство за сключен брак, шофьорска книжка/
■ Брак с чужденец
■ Наследствено дело в Словакия

Платена реклама