Допълнителни услуги

Счетоводство и икономически консултации

■ Изработване на икономически планове
■ Правни и инвестиционни консултации
■ Инвестиране в Словакия и в чужбина
■ Посредничество при покупка, даване под наем и продажба на недвижимо имущество в Словакия и в чужбина
■ Правни консултации при покупка на моторно превозно средство в Словакия

■ Посредничество при вземане на хипотечен заем за физически и юридически лица
■ Посредничество при извършване на професионални преводи на документи
■ Помощ при лекарски преглед на чужденец
■ Застъпване на чужденец пред органите на самоуправление, министерствата и данъчните учреждения
■ Комплексен правен сервиз на английски, руски и български език

Останалите допълнителни услуги за нас извършва фирмата AACONSULTING.

Платена реклама