Право за недвижимо имущество

Правни услуги – покупка, продажба, наем на недвижимо имущество в Словакия или в чужбина

■ Строителни проекти, правни консултации и подготовка на документи
■ Администрация на недвижимо имущество
■ Специализирани консултации при покупка на недвижжимо имущество за чужденци

Платена реклама